Finansiell kalender

20 juli 2018

Delårsrapport Q2 2018

25 oktober 2018

Niomånadersrapport 2018

6 februari 2019

Bokslutskommuniké för 2018