Finansiell data

Addnode Group är noterat på Nasdaq Stockholm. Fyra gånger om året publicerar Addnode Group delårsrapporter och en gång om året en årsredovisning.

Finansiell kalender 

22 juli 2016
Delårsrapport Q2

26 oktober 2016
Delårsrapport Q3

7 feburari 2017
Bokslutskommuniké 2016

27 april 2017
Delårsrapport Q1