Finansiell data

Addnode Group är noterat på Nasdaq Stockholm. Fyra gånger om året publicerar Addnode Group delårsrapporter och en gång om året en årsredovisning.

Kontaktperson

Johan Andersson

+46 (0)70 420 58 31
Maila Johan