Finansiell data

Addnode Group är noterat på Nasdaq Omx Small Cap. Fyra gånger om året publicerar Addnode Group delårsrapporter och en gång om året en årsredovisning.