Addnode Group-aktien

Utdelning

Addnode Group har lämnat utdelning till aktieägarna sedan 2006.

Minst 50 procent av koncernens resultat efter skatt ska delas ut, förutsatt att nettokassan är tillräcklig för att driva och utveckla verksamheten. 

2017 delades 2,25 kronor per aktie ut till aktieägarna. Baserat på den genomsnittliga börskursen 2017, som uppgick till 72,00 kronor, motsvarar utdelningen en direktavkastning på tre procent.