Addnode Group-aktien

Analytiker

Addnode Group följs löpande av analysfirmorna ABG, Redeye och Remium.

ABG

Daniel Thorsson, analytiker
daniel.thorsson@abgse.se

Redeye*

Johan Svantesson, analytiker
johan.svantesson@redeye.se

Kristoffer Lindström, analytiker
kristoffer.lindstrom@redeye.se  

Remium

Fredrik Nilsson, analytiker
fredrik.nilsson@remium.com

 

*Redeyes analysgaranti innebär att de på uppdrag av och mot en ersättning från Addnode Group genomför löpande analyser i samband med att delårsrapporterna publiceras. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är ej beroende av innehållet i analysen. Läs mer om Addnode Group på Redeyes hemsida.