Addnode Group-aktien

Ägarförhållanden

2018-07-31

Aktieägare juli 2018       
 
Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier   Totalt antal aktier Kapitalandel, % Antal röster Röstandel, %
Aretro Capital Group AB 1) 625 332 1 654 624   2 279 956 6,8 7 907 944 18,7
Verg AB 361 667 1 084 718   1 446 385 4,3 4 701 388 11,1
Försäkringsaktiebolaget Avanza pension   4 084 395   4 084 395 12,2 4 084 395 9,7
Swedbank Robur fonder   3 202 807   3 202 807 9,6 3 202 807 7,6
Odin fonder   3 150 019   3 150 019 9,4 3 150 019 7,4
Lannebo Fonder   1 954 081   1 954 081 5,9 1 954 081 4,6
Fjärde AP-fonden   1 641 865   1 641 865 4,9 1 641 865 3,9
Nordea fonder   1 191 471   1 191 471 3,6 1 191 471 2,8
Didner & Gerge Fonder   1 189 000   1 189 000 3,6 1 189 000 2,8
Övriga aktieägare 175 13 287 102   13 287 277 39,8 13 288 852 31,4
 
Totalt 987 174 32 440 082   33 427 256 100 42 311 822 100
             
 
1) Aretro Capital Group AB ägs via bolag till 50 procent av Staffan Hanstorp, Addnode Groups styrelseordförande och via bolag till 50 procent av Jonas Gejer, divisionschef för Product Lifecycle Management.