Investor Relations

Investor Relations tillgodoser aktieägare, institutionella placerare, analytiker, media och andra intresserade med öppen, tillförlitlig och korrekt information om Addnode Groups aktiviteter och finansiella utveckling.

Finansiell kalender 

2017

7 feburari 
Bokslutskommuniké 2016

27 april 
Delårsrapport Q1 

4 maj
Årsstämma 2017 

21 juli
Delårsrapport Q2

26 oktober
Delårsrapport Q3