Design Management

Design Management är en av Nordens ledande leverantörer av programvaror och tjänster för design och konstruktion. Divisionen har också ett starkt erbjudande för projektsamarbeten, fastighetsförvaltning och arbetsplatsservice i Norden och Storbritannien. IT-lösningarna digitaliserar företag och myndigheters processer och möjlighet till bättre och effektivare design.

Verksamheten i divisionen Design Management bedrivs i dotterbolagen Symetri, Symetri Collaboration och Service Works Global (SWG). SWG förvärvades under 2017 och har sin bas i Storbritannien. Det är ett internationellt programvarubolag med system för förvaltning och underhåll av fastigheter samt arbetsplats- och fastighetsservice. SWG och Symetri kommer att arbeta tillsammans för att tillhandahålla programvaror och tjänster till en växande global marknad. 

Hemmamarknader är Norden och Storbritannien och vi växer i Australien, Kanada och Mellanöstern.

Erbjudande

Divisionen är Nordens största leverantör av Autodesk-produkter och relaterade tjänster till bygg- och fastighetsbolag, tillverkande industri och dess leverantörer. Kunderna använder programvarorna för 3D-design och simulering av produkter, infrastruktur, anläggningar och byggnader. Vi har även utvecklat kompletterande produkter för produktdatahantering och för att kunna hantera till exempel lokala standarder och normer i de digitala modellerna. Divisionen har också en stark position i Norden och Storbritannien som leverantör av produkter och tjänster till kunder med behov av programvaror och tjänster för digitalisering, förvaltning och underhåll av fastigheter samt arbetsplatsservice. De molnbaserade verktygen för projektkommunikation och dokumenthantering hade 2017 över 70 000 användare. 

Kunder

Divisionen har en bred kundbas inom bygg- och fastighetsbranschen, tillverkande och marin industri samt offentlig sektor. Exempel på kunder är Deep Ocean, EkoVent, Penny Hydraulics, Siemens, Storstockholms Lokaltrafik, Tengbom Arkitekter, Tema Arkitekter, Urbanium och Veidekke.

Konkurrensbild

För det Autodeskbaserade erbjudandet är konkurrenterna främst globala programvarubolag som exempelvis PTC och Siemens samt andra lokala partners till Autodesk. För erbjudandet inom fastighetsområdet är konkurrensen främst lokal. De egenutvecklade programvarorna och tillhörande tjänster i kombination med en nordisk och brittisk organisation är viktiga konkurrensfördelar.